XO Boats

I samband med att den internationellt verksamma finska båttillverkaren XO Boats förnyade sin båtkollektion 2019, uppdaterade vi även varumärkets utseende. Vi skapade nya grafiska anvisningar och en omfattande kommunikations- och marknadsföringsplan, samt förnyade webbsidorna.

Varumärkesförnyelsen gjordes i tätt samarbete med kunden och med beaktande av den nya båtkollektionen. Det förnyade varumärket stöder XO:s mål att stärka sin marknadsställning och öka de internationella båthandlarnas intresse, vilket i sin tur bidrar till ökad försäljning.

Varumärkesförnyelsen har resulterat i en tydlig ökning av XO Boats-båtarnas beställnings- och försäljningsmängder, samt i en ökad efterfrågan från både konsumenter och båthandlare. Under förnyelsearbetet aktiverades även XO Boats profiler i de sociala medierna, som ledde till ett mångdubblat intresse av varumärket överlag. Vi är fortsättningsvis XO Boats marknadskommunikationsrådgivare och -implementör.

Utgångspunkt

• Förnyelse av varumärket, inklusive implementering, för att stöda den nya båtkollektionen

Implementering

• Definiera varumärket tillsammans med kunden
• Formge en berättelse som beskriver varumärket, uppgöra anvisningarna och implementera varumärkets nya utseende

Utvärdering

• Nyttja de digitala kanalernas mätare
• Analys av båthandlarnas och konsumenternas feedback

Resultat

• Ökat antal båtbeställningar och ökad försäljning
• Ökad internationell efterfrågan
• Förstärkning av varumärkets nåbarhet i de digitala kanalerna

“VARUMÄRKESFÖRNYELSEN HAR RESULTERAT I EN TYDLIG ÖKNING AV XO BOATS-BÅTARNAS BESTÄLLNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSMÄNGDER, SAMT I EN ÖKAD EFTERFRÅGAN FRÅN BÅDE KONSUMENTER OCH BÅTHANDLARE”