SÄLLSYNT NORMALT

Sällsynt normalt -marknadskommunikationskampanjen lyfte fram både glädje och motgångar i vardagen gällande dem som lever med en sällsynt sjukdom, samt gav önskvärd synlighet.

Utmaningen

Det finns tusentals olika sällsynta sjukdomar. Sjukdomarna är okända för den stora allmänheten och diagnostiseringen är utmanande.
Sällsynta sjukdomar, skador, syndrom och missbildningar är vardag för ca. 300 000 finländare. Samhällsmässigt är det viktigt att öka allmänna kännedomen om sällsynta sjukdomar – vi kan konkret förbättra positionen i samhället för dem som lever med en sällsynt sjukdom.

Lösningen

Vi siktade på ökad synlighet tillsammans med Harso rf, Hemofiliförbundet i Finland, Immunbristpatienternas förbund rf och Sella rf. Kampanjen förverkligades tack vare stödet från Pfizers enhet för sällsynta sjukdomar. Samarbetet kulminerade i Sällsynt normalt -marknadskommunikationskampanjen, vars höjdpunkt var en dokumentärfilm med tillhörande mediatillställning.

Implementeringen

Sällsynt normalt -dokumentären berättar om Niilas, Anus, Jaris och Heidis, samt deras närståendes sysslor under en alldeles vanlig vintervecka. Vi planerade och förverkligade det visuella utseendet, marknadsföringsmaterialet och reklaminspelningarna. För materialet byggdes en kampanjsida, där dokumentären och dess trailer visades. Premiären, med tillhörande mediatillställning, arrangerades på Sanomahusets medborgartorg. Under tillställningen hördes
även sakkunnigpresentationer, som streamades till dem som deltog på distans

Resultaten

Dokumentären och mediatillställningen noterades i vidsträckt omfattning av media. Både Yle och MTV var på plats och filmade inserter till tv-nyheterna och de nätbaserade nyheterna. Dokumentärens huvudpersoner intervjuades av bl.a. Iltalehti, MeNaiset, MTV och Yle.

Kundrespons

“Sällsynt normalt -projektet förverkligades i tätt samarbete med Source. Projektets mål var att öka kännedomen om sällsynta sjukdomar. Vi ville i samband med Sällsynta diagnoser -dagen 28.2.2018 visa hur vardagen ser ut för dem som lever med en sällsynt sjukdom. Samarbetet med Source var smidigt och de uppsatta målen förverkligades. Vi på Pfizer är ytterst nöjda med projektet och dess slutresultat.”

“SAMARBETET MED SOURCE VAR SMIDIGT OCH DE UPPSATTA MÅLEN FÖRVERKLIGADES”