RED CARPET -FESTIVAL OCH KANTTI-SEMINARIE

Vi stöder helhjärtat vår kund Red Carpet Group och dess verksamhet. I början av kundförhållandet definierade vi företagets brandhierarki och uppdaterade dess varumärkesidentitet, genom aktivt deltagande från företagets intressegrupper. I uppdateringen inkluderades även den visuella och kommunikationsmässiga identiteten, som förankrades i företagets enskilda enheter.

Därtill förnyade vi Red Carpet Group:s hemsidor, som även inkluderade ett samarbete med Lippu.fi och BioRex:s biljettförsäljning. Den viktigaste målsättningen med förnyelsen av hemsidorna var att göra Red Carpet helhetsmässigt mer lättillgänglig för dess mål- och intressegrupper.

Vi övertog helhetsmässigt Red Carpet:s marknadskommunikation – både PR-åtgärderna och innehållet i de sociala medierna. Åtgärderna och innehållet baserar sig på vårt förnyelsearbete av marknadskommunikationsstrategin, kommunikationens årsklocka och planen för social media. Vi skapade även försäljningsmekanismer och kampanjer till stöd för försäljningsarbetet.

Korona-tiden ställde nya utmaningar på evenemangsarrangemangen och marknadskommunikationen. Från både varumärkesidentitetens och evenemangshelheternas synvinkel fungerade marknadskommunikationen suveränt.

Utgångspunkt

  • Helhetsmässig förnyelse av varumärkesidentiteten och marknadskommunikationen, samt verksamhetens utveckling

Implementering

  • Bakgrundsarbete i form av intervjuer och förfrågningar till intressegrupperna
    • Strategiska och kreativa workshoppar
    • Byggandet av varumärkesidentiteten
    • Skapandet av en omfattande marknadskommunikationshelhet för Red Carpet Group.

Red Carpet -festivalens aftermovie
Kantti -seminariets video