RUKA NORDIC

Ruka Nordic är världscupdeltävlingen i skidåkning, backhoppning och nordisk kombination. Upp till 400 tävlare från 30 olika land och en publik på ca. 20 000 åskådare deltar årligen i evenemanget i Ruka.

Utmaningen

Evenemangets årliga utmaning är att nå en växande målgrupp och media, samt upprätthålla
förhållandet till internationella aktörer – och återigen skapa den hittills bästa Ruka Nordic. Marknadsföring och kommunikation bör utvecklas i linje med rådande trender: mediatjänsterna
måste motsvara medias behov medan kommunikationen och marknadsföringen måste kunna utnyttja nya plattformar och metoder för att nå målgruppen.

Lösningen

Varje år skräddarsys en kommunikations- och some-klocka, inklusive en kampanj. Materialet sammanfattar det aktuella inom sportvärlden, inklusive trenderna inom evenmangsproduktion och
kommunikation. Vi är på plats under hela tävlingsveckan, för att säkerställa att tjänsterna för media löper smidigt och för att kontinuerligt vara anträffbara för våra samarbetspartner.

Implementeringen

Kampanjens idé, samt utgångspunkterna för marknadsföring och kommunikation definieras i god tid innan sommaren, efter att FIS har fastslagit evenemangsdatumen och tävlingsevenemangen på sitt årliga vårmöte. De olika målgrupperna, samt kommunikationens och marknadsföringens mål, tas i beaktande i årsplanen. För att effektivt uppnå målen bildas en separat marknadsföringsgrupp, som skräddarsyr både marknadsföring och kommunikationsmetoderna i samarbete med till exempel Finlands skidförbund.

Resultaten

Evenemanget har växt signifikant från år till år, kommunikationen har blivit mer mångsidig och nya kommunikationskanaler har tagits i bruk. Tack vare det långvariga samarbetet har verksamheten framgångsrikt kunnat utvecklas från år till år.


“MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION MÅSTE UTVECKLAS I LINJE MED RÅDANDE
TRENDER.”