SE, HÖR, FÖRSTÅ.

Grunden för all kommunikation är en fängslande berättelse. Framför ert budskap, engagera
åskådarna i företagets verksamhet och effektivera anställningsprocessen på det mest kraftfulla sätt, nämligen med en video.

Vi planerar videon utgående från era särksilda behov och väljer de rätta kanalerna. Vi producerar både korta videon för social media och längre videon för intern kommunikation, samt hellånga dokumentärer.

En DOKUMENTÄRFILM framför er berättelse visuellt. Påverka åskådarna och ändra människornas inställning, genom att framföra er berättelse på bio eller tv.

En FÖRETAGSIMAGEVIDEO sammanfattar det mest väsentliga i ert budskap. Videon kan presentera de centrala punkterna av er nya strategi, er fina arbetskultur och era ansvarsfulla
åtgärder. Företagsimagevideon har vidsträckta användingsområden. Utnyttja videon för att effektivera den interna kommunikationen och ledningsgruppens presentationer. Höj företagets profil i social media eller visa videon i verksamhetsställets lobby.

Beakta även de som deltar på distans. WEBCAST och LIVESTREAM är effektiva hjälpmedel för att nå en bredare publik.

Paavo Tervonen
videoliiketoiminnan johtaja
p. +358 40 538 1810
paavo.tervonen@source.fi

“VERKSAMHETENS KÄRNA ÄR EN ENGAGERANDE BERÄTTELSE – DIN BERÄTTELSE”